skip to Main Content

Support voor krachtig veranderen in je organisatie

Joiningforce helpt bij veranderen in teams en organisaties. Voor realisatie van je doelen en versterking van je veranderkracht. We adviseren, trainen en coachen oplossingsgericht, vanuit rijke praktijkervaring. En we doen mee waar dat wenselijk is.

Hoofd en hart voor jouw verandervraag

Krachtig veranderen | Joiningforce.nl

We supporten je met hoofd en hart voor jouw zaak en voor de mensen die deze dragen. Respectvol, constructief en energiek.

Kijk verder hier voor onze diensten en aanpak. Of bel of mail voor een vrijblijvend eerste contact: 06 48281782 – info@joiningforce.nl

Mart Stel | Joiningforce.nl

Mart Stel

Senior organisatieadviseur en eigenaar

Nb: Wij werken voor alle sectoren in Nederland, maar vanwege andere activiteiten niet voor gezondheidszorg en welzijn in Noord-Holland.

Krachtig veranderen, hoe doe je dat?

We veranderen doorlopend in onze teams en organisaties. Voor het grootste deel geleidelijk, op veel plekken tegelijk, en zonder er veel woorden aan te wijden. Voor een kleiner deel schoksgewijs, planmatig, en met tamtam.

De basis van de veranderkracht van organisaties is die brede, stille wendbaarheid. Het is de kunst van samen, snel en soepel op nieuwe ontwikkelingen in te spelen. Juist waar die steeds lastiger te voorspellen zijn.

Kundig verandermanagement

Als er wel gerichte verbetering nodig is, dan weten sterke organisaties die kundig door te voeren. Onder meer door goede keuzes te maken in de ‘arena van verandering’; door een passende ‘interventie-mix’; en door een ‘dwarse’ manier van activeren.

Lees verder hier wat dit betekent, of kijk op onze visie-pagina en  kennisbank. Geef vooral ook commentaar op onze ideeën. Daar wordt onze veranderkracht weer sterker van!

Corona-gift: 4 uur kosteloos online coaching

Als jij met je organisatie of team forse invloed ondervindt van de Coronacrisis, dan springen we graag bij.

Joningforce Corona bijdrage | joiningforce.nl

We bieden je als ondernemer, manager of bestuurder kosteloos en zonder verplichtingen 4 uur online/telefonisch consult-tijd om met je mee te denken, te sparren of je te coachen bij je organisatieverandering. Vanaf nu tot en met mei.

Bel of mail als je aan de slag wil!

Kijk ook hier voor succesfactoren van crisismanagement door Corona.

Thema’s van organisatieverandering

Mogelijke thema’s van onze support voor organisatieverandering zijn:

 • Realiseren van nieuw beleid
 • Slimmer werken; efficiency versterken
 • Invoering van nieuwe werkmethoden en/of technologie en ICT
 • Verbetering van werkprocessen en werkafspraken
 • Visie-ontwikkeling, planvorming, strategiebepaling
 • Reorganisatie, herstructurering
 • Strategische samenwerking, fusie of ontvlechting
 • Verbetering van samenwerking, communicatie en/of cultuur
 • Realiseren van projecten en programma’s
 • Het wendbaarder maken van je team of organisatie
Stel hier je vraag

Onze diensten voor krachtig veranderen

Klik voor verdere info

Wie zijn we en hoe werken we?

Joiningforce adviseert, coacht en support voor werkende verandering in teams, organisaties en netwerken. Onze adviseurs en projectleiders zijn zelfstandige professionals met minimaal 10 jaar praktijkervaring.

Wat ons bindt is onze drive om veranderkracht in werkverbanden te versterken en om mensen te helpen hun doelen succesvol te bereiken*.

We doen dat met betrokkenheid en passie, en altijd met respect voor alle belanghebbenden. Verder houden we erg van blijven leren in ons vak en van elke opdracht die we doen.

Klik hier voor meer info over ons.

*We gaan hierbij uit van doelen die vallen binnen de wet, de algemeen gangbare ethiek, en wat we zelf verantwoord vinden; zie elders op deze pagina.

Beste matches en heldere contracten

We zoeken voor je vraag de beste match met de professionals in ons netwerk. Waar wenselijk met meer dan één. En we werken altijd met heldere contracten per traject. We bundelen onze krachten graag met die van jou en je mensen voor de beste route naar werkend resultaat.

Veranderen vraagt krachtenbundeling | joiningforce.nl

Kosteloos eerste veranderadvies

Elke inzet op een steviger organisatieverandering heeft een startverkenning nodig. Dat voor beantwoording van vragen als:

 • Wat is de gewenste verandering en waarom wil je die?
 • Wie zijn de belanghebbenden en wat is het krachtenveld rond de verandering?
 • Wat beweegt de betrokkenen bij de beoogde innovatie? Wat beïnvloedt hun gedrag?
 • Welke veranderingen spelen er verder en hoe gaan die samenlopen met de gewenste nieuwe?
 • Wat is een kansrijke aanpak voor je verbetering? Wat zijn mogelijke eerste stappen?

Wij bieden je kosteloos en vrijblijvend een eerste oriëntatie aan, inclusief een schriftelijk advies voor je aanpak. Tot een maximum van vier consulturen.

Bel of mail en stel je vraag!

Verantwoord veranderen

In onze support van verandering streven we naar:

 1. Respectvolle omgang met en tussen alle betrokkenen
 2. Een positieve grondhouding en een insteek op onderling vertrouwen
 3. Het actief en vanaf de start bij de verandering betrekken van belanghebbenden
 4. Een bijzonder oor voor de ‘stemmen van de minderheid’
 5. Steeds zo helder mogelijk zijn in doelen, verwachtingen, afspraken en waarden
 6. Aandacht voor duurzaamheid bij de aanpak van de verandering
 7. Vroegtijdig signaleren, aankaarten en opvangen van negatieve -sociale- effecten
 8. Doorlopend open communiceren over de voortgang
 9. In kleine(re) tussenstappen werken, zodat leren en wennen voor de betrokkenen mogelijk is
 10. Het waarderen van inzet, open geven van feedback, en vieren van successen

Joiningforce & Bloeisupport

Joiningforce is een zusterbedrijf van Bloeisupport, voor krachtig samenwerken.

Bloeisupport, Voor krachtig samenwerkenKlik hier voor meer informatie.

Klik voor contact!

Kennisbank Veranderen

In de Joiningforce-kennisbank vind je artikelen, blogs en links over veranderen, motiveren, samenwerken en leidinggeven

Hoe voer je krachtig verandermanagement?

Als manager heb je met je team of organisatie doorlopend veranderingen aan de hand. Hoe jullie die aanpakken bepaalt sterk je succes. Het goed begeleiden ervan is wellicht de kern van je leiderstaak.

Daarbij heb je steeds keuzes te maken. Inhoudelijk voor de organisatieverandering die je met je mensen prioriteit wilt geven. En qua proces voor de manieren waarop je ze samen realiseert.

In praktijk doe je dat meestal snel en maar beperkt bewust. Vaak ook onder druk. Maar voor krachtig veranderen is het goed om daar wat dieper naar te kijken en je keuzes bewuster te maken.

Drie knoppen voor krachtig veranderen als manager - Joiningforce.nl

Drie knoppen voor je aanpak van verandermanagement

Daarbij zijn naar ons inzicht drie hoofdpunten te onderscheiden waar je naar kunt kijken:

Drie hoofdfactoren voor aanpak van organisatieverandering - @joiningforce.nl
1. de inhoud van de verandering,
2. het proces ervan,
3. je eigen rol bij de verandering.

 

Drie knoppen waar je aan draait bij de keuze voor je sterkste aanpak van verandering. En drie keer vijf aspecten die daarbij kunnen spelen. Altijd in de context van wat er om je heen gebeurt.

Lees onder visie meer hierover, of uitgebreider in dit artikel.

‘TI AMO’: OPTIMAAL VERANDEREN MET JUISTE AANPAK-MIX

In onze visie werkt krachtige organisatieverandering altijd met een goede mix van drie verandermethoden.

Dat zijn:

 1. Activeren: veranderen door bewustwording en motivatie,  en daarmee mensen te stimuleren naar ander gedrag
 2. Modereren: veranderen door – meestal minder bewuste- gedragsgeleiding en aanpassing van omstandigheden
 3. Opleggen: veranderen door instrueren en verplichten, eventueel met inzet van begrenzing

AMO Aanpak voor activerend veranderen - ©joiningforce.nl

Lees hier meer. Of stel je vraag als je die hierover hebt.

Een ‘dwarse’ visie op veranderen

Wat is de kern van succesvol Activeren bij verandering in teams, organisaties en netwerken?

Volgens ons gaat het daarbij om 5 hoofdactiviteiten, in samenhang op te pakken. Met hun eerste letters samen te vatten als DWARS:

Vijf factoren voor activerende organisatieverandering - ©joiningforce.nl

 1. Doelzoekend verbinden
 2. Waardegericht motiveren
 3. Actief doorpakken
 4. Resultaatgericht realiseren
 5. Stimulerend samenwerken

Meer weten? Klik dan hieronder of stel je vraag.

Bel voor een kosteloze oriëntatie

Meer weten of snel aan de slag? Bel of mail ons voor een eerste contact en vrijblijvend startgesprek op 06 48 28 17 82 of info@joiningforce.nl

CANVAS VOOR ORGANISATIE-VERANDERING

Een goede start is goud waard. Pak je het juiste aan en verbeter je in een keer goed?

Wij hebben hiervoor onze tweetraps ‘Canvas voor Organisatie-verandering’ ontwikkeld. Deze brengt je snel en doeltreffend naar een heldere doelbepaling en een eerste aanpak naar jouw verandering. Alleen of samen met je team(s).

 

Canvas voor werkende verandering | Joinngforce.nl

Wil je meer weten over de Canvas en de toepassing ervan? Lees dan hier, of neem vrijblijvend contact met ons op.

Wendbaar én koersvast in snelle verandering

We leven in een tijd van grote en snelle maatschappelijke veranderingen. Met digitalisering, milieu, energie en demografie als aanjagers is er veel tegelijk in beweging.  Je ontkomt nergens aan deze transities. En dan hebben we het nog niet over pandemieën die alles op zijn kant kunnen zetten.

Van teams, organisaties en netwerken vraagt dit een sterke wendbaarheid. En tegelijk om koersvastheid op basis van gezamenlijke waarden.

 1. Hoe organiseer je de dynamische afstemming met je omgeving?
 2. Hoe ga je om met nieuwe concurrentie uit onverwachte hoek?
 3. Wat doe je om te kunnen kantelen als dat nodig wordt?
 4. Wat is jouw organisatiewijze en veranderstrategie hierbij?

Ofwel: hoe vul jij je verandermanagement hierbij in? Kijk hier als je meer wilt lezen over onze ideeën over ‘tweesporen-verandering’, of bel / mail voor een kosteloze oriëntatie.

Back To Top