skip to Main Content

Hoe kun je als manager krachtig veranderen? Een checklist van 3 x 5 aandachtspunten

Als manager, bestuurder of ondernemer heb je met je team of organisatie doorlopend veranderingen aan de hand. Hoe jullie die aanpakken bepaalt sterk je succes. Het goed begeleiden ervan is wellicht de kern van je leiderstaak.

Daarbij heb je steeds keuzes te maken. Inhoudelijk voor de veranderingen die je met je mensen prioriteit wilt geven. En qua proces voor de manieren waarop je ze samen realiseert.
Je doet dat op basis van wat je in en buiten je organisatie ziet en hoort. En ook altijd op basis van wat er in jezelf omgaat.

In praktijk doe je dat meestal snel en maar beperkt bewust. Vaak ook onder druk. Maar voor krachtig veranderen is het goed om daar wat dieper naar te kijken en je keuzes bewuster te maken.

Drie hoofdpunten voor jouw veranderaanpak als manager

In deze bijdrage zet ik op een rij welke afwegingen je bij je keuzes voor veranderingen kunt maken. Daarbij zijn drie hoofdpunten te onderscheiden waar je naar kunt kijken:
1. de inhoud van de verandering,
2. het proces ervan,
3. je eigen rol bij de verandering.

Drie knoppen voor krachtig veranderen als manager - Joiningforce.nl

Drie knoppen waar je aan draait bij de keuze voor je sterkste aanpak van verandering. En drie keer vijf aspecten die daarbij kunnen spelen. Altijd in de context van wat er om je heen gebeurt.

Ik licht ze hieronder toe.

 

1. De inhoud van je verandering

Natuurlijk is de inhoud van je beoogde verandering het eerste waar je naar kijkt als je daarmee aan de slag wilt. Wat houdt die verandering in? Wat moet die opleveren en wat gaat die kosten, voor wie?
Uitgesplitst onderscheid ik de volgende vijf aspecten:

1.1 Thema, vraag en doel

 • Waar gaat deze beoogde verandering over?
 • Wat is de vraag of het probleem erachter?
 • Wat is het doel?

1.2 Reikwijdte

 • Hoe ver gaat deze verandering?
 • Voor hoeveel mensen en geledingen gaat deze spelen?
 • Tot op welke niveaus en voor welke termijn?

1.3 Belangen en context

 • Voor wie en wat is deze verandering van welk belang?
 • Welke omstandigheden en ontwikkelingen spelen daarbij?
 • Bijvoorbeeld voor: klanten, bazen, RvT/RvC’s, aandeelhouders, medewerkers, financiers, andere afdelingen/organisaties, overheden, én jezelf?

1.4 Waarde

 • Welke toegevoegde waarde heeft deze verandering voor je team of organisatie?
 • Wat gaat de verandering opleveren als deze lukt?
 • Bijvoorbeeld in: opbrengsten, productiviteit, kwaliteit, innovatie, snelheid, flexibiliteit, efficiency, concurrentie?

1.5 Kosten

 • Wat kost deze verandering je team of organisatie?
 • Bijvoorbeeld in: geld, tijd, energie, menskracht, aandacht, doorlooptijd, management, verandervermogen?
 • Wegen de opbrengsten op tegen de kosten?

2. Het proces van je verandering

Naast de inhoud moet je kijken naar het -te verwachten- proces van en rond je verandering. Ook je beeld hiervan bepaalt sterk welke aanpak je nodig hebt voor een krachtig effect. Hoe belangrijk is deze verandering ten opzichte van andere die lopen of die je kunt kiezen? Hoe groot is de druk op de invoering? Wat voor soort verandering is het? En wat vinden de belanghebbenden ervan?

De vijf te onderscheiden aspecten zijn hier:

2.1 Urgentie.

 • Hoe groot is het belang en de tijdsdruk op deze verandering?
 • Wat gebeurt er wanneer als je niks doet, en welk effect heeft dat?
 • Heb je alternatieven?

2.2 Relatie met andere verandering

 • Hoe verhoudt zich deze nieuwe verandering ten opzichte van dat wat er al loopt in je team of organisatie?
 • Sluit die daar voldoende op aan of gaat die daar koste van?
 • Wat doet het met de aanwezige veranderkracht? Wat wil je hiermee?

2.3 Aard van de verandering.

 • Wat is de aard van de verandering die je beoogt?
 • Bijvoorbeeld naar de bron en motor ervan; naar complexiteit en dynamiek; naar harde en/of zachte aspecten; en naar de ‘kleur’ van de verandering?
 • Wat betekent dit voor beste wijze van aanpak ervan?

2.4 Draagvlak, Motivatie en Weerstand

 • Wie heb je -minimaal/ optimaal/ maximaal – nodig voor de beoogde verandering en hoe staan deze betrokkenen erin?
 • Hoe kun je aansluiten bij hun motieven om hen mee te krijgen?
 • Welke bezwaren en weerstanden zijn er te verminderen, overwinnen of te omzeilen?

2.5 Aanpak

 • Heb je en neem je tijd of moet en/of wil je snel?
 • Wil je meer gaan ontwerpen of meer ontwikkelen? Wordt het meer top-down of bottomup, en meer van buiten naar binnen of andersom?
 • Wat wordt je interventiemix van activeren, modereren en opleggen?

3. Jijzelf en je verandering

Bij de vorige onderdelen van de inhoud en het het proces van je beoogde verandering kijk je meestal vanuit een niet zo bewuste mix van gezichtspunten en belangen. Wil je krachtig veranderen als manager dan is het belangrijk dat je je eigen drijfveren, positie en mogelijkheden goed helder hebt.

Ook hier zijn vijf aspecten te benoemen:

3.1 Doelen/Belangen

 • Welke doelen en belangen heb je je zelf bij je beoogde verandering?
 • Hoe verhouden die zich met de doelen en belangen van andere betrokkenen?
 • Is jouw positie voor anderen helder en uitlegbaar?

3.2 Motivatie/Drives

 • Wat is je eigen drive voor de verandering?
 • Wanneer geeft je die energie? Of heb je zelf mogelijk ook of juist weerstand ertegen?
 • En wat doe je daar dan mee?

3.3 Capaciteit/Competenties

 • Welk kwaliteiten heb je zelf in huis om je verandering te realiseren?
 • Wat heb je van anderen nodig?
 • Hoe weet je de krachten van anderen te mobiliseren?

3.4 Gedrag/Acties

 • Wat doe je concreet in je acties en gedrag voor je verandering?
 • Weet je welke effecten jouw gedrag op andere betrokkenen en de verandering heeft?
 • Klopt dat met wat je wil en hoe je dat denkt te bereiken?

3.5 Onbewuste bagage

 • Waar komt wat je wil en wat je doet rond jouw verandering vandaan?
 • Wat is daarvan mogelijk minder bewust en hoe beïnvloedt dat je intenties, gedrag en samenwerking?
 • Wat is daarvan effectief en wat minder?

Advies, coaching of training bij jouw aanpak van verandering?

Wil je als manager, ondernemer of bestuurder sterker worden in jouw aanpak van veranderen? Heb je een belangrijke verandering aan te pakken of lopend waar je support bij wil? Wil je de veranderkracht van jouw team of organisatie verder helpen versterken?

Joiningforce kan kan je daarin adviseren, coachen of trainen. En we doen hands on mee waar je wil.
Kijk hier voor verdere informatie of neem contact met ons op.

Mart Stel, Senior adviseur en eigenaar, Joningforce

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top